Događaji s Premier lige Karate1 Salzburg

Ovaj vikend se održava Karate1 turnir premier lige u Salzburgu. Ostvareni su značajni kontakti sa ključnim ljudima u Svijetu i karate svijetu, održani su diplomatski sastanci i dogovorene strategije za dalje. Hrvatska dobiva komplimente sa svih strana.

Face   Luka Mišo Tibor Jelena Čelan Debenak  Benetello George Cipek