Minsk-Čelan i Cipek na kongresu OO

Na 45. Kongresu Europskih olimpijskih odbora, u ime EKF delegati su bili Stjepan Čelan, Glavni tajnik EKF i Predsjednik Hrvatskog karate saveza i Davor Cipek, pomoćnik Glavnog tajnika EKF i tajnik Hrvatskog karate saveza.
Uz nasa 2 predstavnika, na Kongresu su jos iz Hrvatske bili Zlatko Matesa Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, Josip Čop Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora i Biserka Vrbek pomoćnica Glavnog tajnika HOO.
U sklopu sjednica vođeni su razgovori sa predstavnicima ostalih Olimpijskih odbora, članovina Izvršnog odbora EOC te članovima IOC. Druge po redu Europske olimpijske igre održat će se u Minsku, Bjelorusija 2019.

JAVNI NATJEČAJ stručni voditelj/ica Sportskog učilišta-ustanove

Natječaj je objavljen na WEB stranici Hrvatskog karate saveza- www.karate.hr dana 17.10.2016 godine


 

Na temelju članka 48. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka ,8 9,10 i 15 Statuta Sportskog učilišta- ustanove za obrazovanje odraslih u karate sportu,(dalje u tekstu Sportsko učilište),Upravno vijeće Sportskog učilišta, nakon donesene Odluke raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na funkciju stručnog voditelja/ice  Sportskog učilišta-ustanove za obrazovanje odraslih u karate sportu(m/ž)

Uvjeti:

Na funkciju stručnog voditelja/icu može biti izabrana i imenovana osoba koja

-ispunjava uvjete za učitelja,nastavnika ili stručnog suradnika srednje i osnovne škole, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

-ima radno iskustvo na poslovima obrazovanja odraslih najmanje 5 godina

-ima andragoške kompetencije

-ima pedagoške kompetencije

-poznavanje jednog svjetskog jezika

-ima računalnu pismenost

-ima iskustvo u radu na projektima financiranim iz europskih fondova

Uz pisanu prijavu na natječaj ,kandidati su obvezni priložiti u preslici slijedeće dokumente:

-životopis

-domovnicu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-dokaz o radnom iskustvu na poslovima obrazovanja odraslih (dokazuje se potvrdom poslodavca o radu na poslovima obrazovanja odraslih , iskustvo dulje od 5 godina je prednost)

-dokaz o stečenim andragoškim vještina(dokazuje se preslikom dokumenta o stjecanju navedene vještine)

– pedagoške kompetencije(dokazuje se preslikom dokumenta o stjecanju navedene vještine)

– služenje jednim od svjetskih jezika(dokazuje se preslikom dokumenta o stjecanju vještine, služenje sa više svjetskih jezika, je prednost)

– dokaz o računalnoj pismenosti (dokazuje se preslikom najmanje ECDL Start diplome)
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

-iskustvo u radu na projektima financiranim iz europskih fondova(dokazuje se navodom u Životopisu uz naznaku naziva projekta ,opisom funkcije u projektu odnosno stečenog iskustva ili preslikom potvrde o sudjelovanju u radu projekta )

Kandidati su dužni, na moguće traženje Upravnog vijeća dostaviti sve originalne dokumente na uvid.

Na funkciju Stručnog voditelja/ice izabrani kandidat se imenuje na rok-mandat od pet (5) godina uz suglasnost Osnivača-Hrvatskog karate saveza.

Rok za podnošenje prijava je osam(8) dana, od dana objave natječaja

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Hrvatski karate savez-Sportsko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih u karate sportu, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000. Zagreb

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za stručnog voditelja/icu – ne otvarati“

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. (članak 41. Zakona o ustanovama).

Na oglašeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola (članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Sportsko učilište može, nakon prispjelih ponuda radi ,odabira jednog od više kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, obaviti intervju-razgovor sukladno posebnoj Odluci Upravnog vijeća Sportskog učilišta.

 

 

 

 

Izabrana nova tijela saveza

SlikicaS obzirom na nove situacije u našem Karate sportu vrijeme je da zagrizemo još jače i bolje i pomaknemo naše granice jako naprijed. Tokyo je, koliko god se čini daleko blizu i sada je pravi trenutak za promjene. Promjene su počele izborom novih tijela saveza. Izabrane su nove snage, snage koje će gurati naprijed bez obzira na prepreke.
Zaželimo im puno sreće!

Fukutsu no Seishin!!

Nova tijela saveza LINK

Trenutak koji smo svi čekali “Karate u Tokyu 2020.”

Karate Olimpijski sport

Karate u Tokyu 2020.

Nade i snovi miliona Kareteka iz cijeloga svijeta su se danas ostvarili. Nakon stotina godina postojanja ove vještine i uz veliki trud svih članova WKF-a, unatoč raznim podmetanjima Karate obitelj je ostvarila svoj san da postane sudionik na Olimpijskim igrama. Ono što čini ovaj veliki događaj još većim je održavanje igara u Japanu, zemlji otkud potiče Karate.

 

Članci WKF:
Povijesna odluka Karate u Olimpijskim igrama
Trenutak koji smo svi čekali
IOC odobrava pet novih sportova

Posjet predsjednici Republike Hrvatske

21.6.2016. Posjet predsjednici Republike Hrvatske povodom treći put ponovljenog rezultata ženskog borbenog tima i muškog kata tima.

Prvenstvo Balkana djeca 5/2016.

Rezultati naših mladih snaga na ovoj poveznici (linku) Kad kliknete link otvara vam se nova stranica na kojoj se nalazi tražilica. U tražilicu utipkajte Croatiaa i automatski vam izbaci rezultate Hrvatske.

VAŽNO!!! KONAČNA RANG LISTA

Na pažnju: KLUBOVIMA HKS-aHOO-Hrvatski-olimpijski-odbor2Karate Tokyo

Download:
Obrazac kriterija sportske uspješnosti šk god 2016 17
Rang lista Karate sk god 2016 17.xls preliminarno I

Poštovani članovi,

U prilogu email pošte dostavljam Vam Kriterije sportske uspješnosti na temelju kojih se rangiraju učenici sportaši iz Hrvatskog karate saveza, a koji se nalaze na listi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U preliminarnoj RANG LISTI rangirani su oni sportaši za koje su matični klubovi prema naputku nacionalnog saveza dostavili najuspiješnije rezultate do 10.lipnja 2016. Popis rezultata je provjeren u arhivi tajništva HKS.

Ukoliko imate primjedbu na sastavljenu rang listu ili bilo kakovo pitanje slobodno kontaktirate tajništvo saveza. Također, skrećem Vam pozornost da savez rangira aktivne natjecatelje, registrirane u savezu za 2016. godinu. Učenici koji su trenirali karate, a nisu više aktivni, tj. nisu registrirani natjecatelji ne mogu biti rangirani.

Primjedbe na prelmnarnu RANG LISTU se upućuju putem emaila karate.tajnisvo@zg.t-com.hr  najkasnije do 17.lipnja 2016. godine.

Tajništvo Hrvatskog karate saveza će KONAČNU RANG LISTU dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prema naputku 20.lipnja 2016. godine.

Sportski pozdrav,

Davor Cipek, tehnički tajnik

Rezime EP Montpellier seniori

Članci NOVI:

Lovorko Magdić: Srebro i tri bronce zlatnog sjaja
SN: Hrvatskoj bronca
VL:Hrvatska u katama osvojila broncu
TCN: Medals for Croatia

Četiri dana natjecanja, četiri medalje. Ženska borbena ekipa osvaja srebro, muška kata ekipa broncu, Maša Martinović i Ana Lenard broncu u borbama pojedinačno, muška borbena ekipa 7. mjesto.
Zahvale trenerima/izbornicima, upravi saveza, našem Lovorku Magdiću i najviše naravno našim Karatekama na izvrsno odrađenom poslu!
Rezultat je zadovoljavajući, idemo dalje najjači smo!!!!!

Članci:

Vlada RH/ facebook
Sport: Karatašice i karataši u borbi za medalju
Večernji list: Karatašice opet u finalu
Muški kata tim se bori za 3. mjesto
EP karate zgode i nezgode hrvatskih reprezentativaca
Lenard i Martinović u borbi za europsku broncu
Lovorko Magdić: Karate među najuspješnijim hrvatskim sportovima

IMG-20160509-WA0000