Sudački seminar Opatija 2018.

Sudački seminar Opatija 2018.

Veliko mi je zadovoljstvo najaviti Sudački seminar koji će se održati u Opatiji od 20. do 22. travnja 2018. godine. Ovo je seminar koji će okupiti kandidate iz cijele Hrvatske sa ciljem sudačke edukacije, stjecanju novih zvanja, te sudačkoj edukaciji trenera. Treba napomenuti kako su suci važan čimbenik u usmjeravanju karate sporta. S obzirom na važnost sudačke uloge u karateu važno je puno uložiti u edukaciju. Seminar u Opatiji je nastavak sustavnog rada na edukaciji sudaca i trenera koju provodi novoizabrana Sudačka komisija. Kandidatima želim puno uspjeha i stečenih znanja!

Stjepan Čelan, predsjednik Hrvatskog karate saveza

Link za buletin i prijavnicu:

BULETIN Opatija seminar 2018.

PRIJAVNICA