Sudački seminar za viša zvanja 2017.

Stjepan Čelan, predsjednik HKS

Veliko mi je zadovoljstvo najaviti Sudački seminar koji će se održati u Zagrebu od 9. do 11. lipnja 2017. godine. Ovo je prvi seminar koji će okupiti kandidate iz cijele Hrvatske sa ciljem sudačke edukacije i stjecanja novih zvanja. Treba napomenuti kako su suci važan čimbenik u usmjeravanju karate sporta. S obzirom na važnost sudačke uloge u karateu važno je puno uložiti u edukaciju. Ovaj seminar je početak sustavnog rada na edukaciji sudaca koju po prvi puta provodi novoizabrana Sudačka komisija.

Kandidatima želim puno uspjeha i stečenih znanja!

Bulletin –> DOWNLOAD